• Kaseta 1000 z polanami

  13,990 
 • Kaseta 500 bez polan

  6,990 
 • Kaseta 500 z polanami

  7,590 
 • Kominek elektryczny Beethoven – DOSTĘPNY OD RĘKI

  2,260 
 • Wkład kominkowy 30

  1,749 
 • Wkład kominkowy 26 LED

  1,280 
 • Wkład kominkowy 20

  879 
 • Kominek Prism 74 LED

  3,990